Глоссарий

Новости переводов

24 апреля, 2019

Outsourcing in translation business

11 марта, 2019

Nanaj language recource has been appeared in Internet

10 марта, 2019

Bulgarian will be studied in the USA s schools


Поиск в глоссариях:  


Глоссарий по кадрам и персоналу (английский-турецкий)

loyalty
  bağlılık; о-ва луайотё, лоялти (тихий ок., влад. франции);
  application form
   Форма заявки.
  başvuru formu;
  knowledge based training
   bilgilendirmeye yönelik eğitim;
   lump sum bonus
    bir defalık primler;
    work group / work team
     Çalışma grubu;
     value chain analysis
      değer zinciri analizi;
      values
       değerler; ценности;
       situational interview
        durumsal mülakat;
        recruitment / selection
         eleman seçme;
         empathy
         1. The ability to understand the problems and feelings of another person

         2. N псхл. эмпатия
         empati; ecstasy, mdma (3,4-methylendioxyl-n-methylamphetamin, meist als salz);
         empati
          Başkalarının duygularını sezmek, bakış açılarını anlamak ve endişeleriyle etkin bir biçimde ilgilenmektir.
         empathy;
         intellectual capital
          entelektüel kapital;
          ergonomy
           ergonomi;
           ergonomi
            çalışanın fiziksel özellikleri ile işin fiziksel ortamı arasındaki etkileşimin ve uyumun incelenmesidir.
           ergonomy;
           flextime programs
            esnek çalışma programları;
            ethical approach
             etik anlayış;
             action plan
              eylem planı; plan de acción;
              managing diversity
               farklılıkların yönetimi;
               position oriented roles
                göreve ilişkin roller;
                grup
                 Belirli konularda ortak değerleri paylaşan ve toplumsal rolleri, gelişmiş ilişkileri ve beklentiler sistemi ile birbirine kenetlenen insan topluluğudur.
                group;
                management by objectives
                 hedeflerle yönetim;
                 communication
                 1. Связь; связной

                 2. (кан.) решение экспертизы

                 3. N коммуни- кация; процесс передачи информации; mis~ недопонимание, непонимание | attr. комму- никативный disorder, impairment, st... İletişim; связь; представление отчетности, информации (заинтересованным пользователям); cmn; представление отчетности, информации (заинтересованным; сообщение; связь; система связи; средства связи; коммуникации;; обмен информацией; передача;; взаимодействие;; сообщение;; общение;; соединение;; коммуникационный; связной;
                 human resources planning
                  İnsan kaynakları planlaması;
                  job simplification
                   İş basitleştirme;
                   job evaluation
                    Оценка работ
                   İş değerleme;
                   task force
                    Temporary naval organisations composed of particular ships, aircraft, submarines, military land forces, or shore service units, assigned to fulfill certain missions. seemingly drawn originally fro... İş ekibi;